ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
ออกสลากกาชาด นิด้า ประจำปี 2563 Hits: 852
ตลาดนัดนิด้า ช่วยกาชาด ช่วยชุมชน.. Hits: 695
NIDA เยือนมหาวิทยาลัยอินเดียน่าในภูมิภาคอาเซียน Hits: 766
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 643
นิด้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ งานของพ่อ Hits: 753
สว. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย Hits: 805
รับมอบเงินสนับสนุนร่วมพัฒนาเมือง Hits: 859
โครงการอบรมสำหรับผู้บริหาร “Digital Transformation for Education” Hits: 819
นิด้า – ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือ สร้าง NIDA UApp Hits: 750
ประชุมหารือ NIDA และ โรงเรียนมัธยมในเขตบางกะปิและพื้นที่ใกล้เคียง Hits: 672
NIDA พบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ Hits: 700
Open House ปริญญาตรีควบโท : วิศวกรรมการเงิน Hits: 765
กสทช. จับมือ NIDA จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ และบริหารงานของ กสทช. Hits: 1020
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 561
NIDA ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 657
สัมมนาความร่วมมือ ภาคี 4 ฝ่าย “Bangkapi Smart District” Hits: 660
NIDA – SEAC MOU พัฒนาคน-ยกระดับคุณภาพชีวิต สู่การเรียนรู้แบบ Lifelong learnin Hits: 795
MOU กรมประชาสัมพันธ์ และ 5 สถาบันการศึกษา Hits: 899
แสดงความยินดี 59 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์ Hits: 727
Kick off กาชาดนิด้าออนไลน์ 2563 Hits: 1303
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 758
OIA แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศให้กับคณะการจัดการท่องเที่ยว Hits: 718
แสดงความยินดี ครบรอบ 19 ปี ก้าวสู่ปีที่ 20 “คม ชัด ลึก” Hits: 742
โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนยั่งยืน Hits: 847
การประชุมเพื่อความร่วมมือระหว่างสถาบัน กับ กปร. Hits: 748
ร่วมแสดงความยินดี 9 ปี กสทช. Hits: 692
OIA แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศให้กับคณะบริหารธุรกิจ Hits: 733
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 Hits: 913
สภาสถาบันพบประชาคม Hits: 740
NIDA Knowledge Forum and Best Practice 2020 Hits: 801
ประชุมออนไลน์ NIDA และ Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส Hits: 736
PR หลักสูตรนานาชาติให้แก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Hits: 721
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “E-Commerce Alibaba & Biz Smart” Hits: 843
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลอง "6 คลอง 6 กลุ่มเขต" Hits: 699
เสวนาริมคลอง “อนุรักษ์แม่น้ำคูคลองอย่างไร ในยุค 4.0” Hits: 777
MOU สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ กรมกิจการผู้สูงอายุ Hits: 780
NIDA ร่วมมือ United Nations Thailand Hits: 832
NIDA USR โครงการ ต่อ - เติม - บุญ Hits: 690
NIDA TRANSFORMATION Hits: 887
NIDA TRANSFORMATION Hits: 908
ขอแสดงความยินดี Hits: 951
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 Hits: 1070
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ Hits: 869
การแข่งขัน กอล์ฟการกุศล สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า Hits: 904
โครงการผู้บริหารสถาบันเสวนากับอาจารย์ใหม่ 2563 Hits: 890
Mock Up AUN-QA Slot 4-5 Hits: 1071
สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง Hits: 975
หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ Hits: 958
หารือออนไลน์ระหว่างสถาบันและ Stanford University สหรัฐอเมริกา Hits: 1061
ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 Hits: 805