ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


Title Hits
ออกสลากกาชาด นิด้า ประจำปี 2563 Hits: 990
ตลาดนัดนิด้า ช่วยกาชาด ช่วยชุมชน.. Hits: 838
NIDA เยือนมหาวิทยาลัยอินเดียน่าในภูมิภาคอาเซียน Hits: 896
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 775
นิด้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ งานของพ่อ Hits: 902
สว. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย Hits: 939
รับมอบเงินสนับสนุนร่วมพัฒนาเมือง Hits: 1006
โครงการอบรมสำหรับผู้บริหาร “Digital Transformation for Education” Hits: 969
นิด้า – ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือ สร้าง NIDA UApp Hits: 880
ประชุมหารือ NIDA และ โรงเรียนมัธยมในเขตบางกะปิและพื้นที่ใกล้เคียง Hits: 874
NIDA พบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ Hits: 832
Open House ปริญญาตรีควบโท : วิศวกรรมการเงิน Hits: 940
กสทช. จับมือ NIDA จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ และบริหารงานของ กสทช. Hits: 1231
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 674
NIDA ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 788
สัมมนาความร่วมมือ ภาคี 4 ฝ่าย “Bangkapi Smart District” Hits: 798
NIDA – SEAC MOU พัฒนาคน-ยกระดับคุณภาพชีวิต สู่การเรียนรู้แบบ Lifelong learnin Hits: 949
MOU กรมประชาสัมพันธ์ และ 5 สถาบันการศึกษา Hits: 1072
แสดงความยินดี 59 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์ Hits: 850
Kick off กาชาดนิด้าออนไลน์ 2563 Hits: 1462
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 890
OIA แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศให้กับคณะการจัดการท่องเที่ยว Hits: 836
แสดงความยินดี ครบรอบ 19 ปี ก้าวสู่ปีที่ 20 “คม ชัด ลึก” Hits: 884
โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนยั่งยืน Hits: 1038
การประชุมเพื่อความร่วมมือระหว่างสถาบัน กับ กปร. Hits: 871
ร่วมแสดงความยินดี 9 ปี กสทช. Hits: 827
OIA แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศให้กับคณะบริหารธุรกิจ Hits: 879
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 Hits: 1067
สภาสถาบันพบประชาคม Hits: 885
NIDA Knowledge Forum and Best Practice 2020 Hits: 964
ประชุมออนไลน์ NIDA และ Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส Hits: 888
PR หลักสูตรนานาชาติให้แก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Hits: 861
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “E-Commerce Alibaba & Biz Smart” Hits: 984
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลอง "6 คลอง 6 กลุ่มเขต" Hits: 855
เสวนาริมคลอง “อนุรักษ์แม่น้ำคูคลองอย่างไร ในยุค 4.0” Hits: 919
MOU สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ กรมกิจการผู้สูงอายุ Hits: 937
NIDA ร่วมมือ United Nations Thailand Hits: 987
NIDA USR โครงการ ต่อ - เติม - บุญ Hits: 827
NIDA TRANSFORMATION Hits: 1047
NIDA TRANSFORMATION Hits: 1074
ขอแสดงความยินดี Hits: 1113
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 Hits: 1257
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ Hits: 1029
การแข่งขัน กอล์ฟการกุศล สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า Hits: 1100
โครงการผู้บริหารสถาบันเสวนากับอาจารย์ใหม่ 2563 Hits: 1050
Mock Up AUN-QA Slot 4-5 Hits: 1264
สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง Hits: 1153
หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ Hits: 1121
หารือออนไลน์ระหว่างสถาบันและ Stanford University สหรัฐอเมริกา Hits: 1242
ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 Hits: 953