ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
ออกสลากกาชาด นิด้า ประจำปี 2563 Hits: 523
ตลาดนัดนิด้า ช่วยกาชาด ช่วยชุมชน.. Hits: 477
NIDA เยือนมหาวิทยาลัยอินเดียน่าในภูมิภาคอาเซียน Hits: 532
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 434
นิด้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ งานของพ่อ Hits: 534
สว. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย Hits: 558
รับมอบเงินสนับสนุนร่วมพัฒนาเมือง Hits: 578
โครงการอบรมสำหรับผู้บริหาร “Digital Transformation for Education” Hits: 555
นิด้า – ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือ สร้าง NIDA UApp Hits: 483
ประชุมหารือ NIDA และ โรงเรียนมัธยมในเขตบางกะปิและพื้นที่ใกล้เคียง Hits: 471
NIDA พบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ Hits: 492
Open House ปริญญาตรีควบโท : วิศวกรรมการเงิน Hits: 475
กสทช. จับมือ NIDA จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ และบริหารงานของ กสทช. Hits: 577
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 392
NIDA ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 456
สัมมนาความร่วมมือ ภาคี 4 ฝ่าย “Bangkapi Smart District” Hits: 487
NIDA – SEAC MOU พัฒนาคน-ยกระดับคุณภาพชีวิต สู่การเรียนรู้แบบ Lifelong learnin Hits: 555
MOU กรมประชาสัมพันธ์ และ 5 สถาบันการศึกษา Hits: 637
แสดงความยินดี 59 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์ Hits: 538
Kick off กาชาดนิด้าออนไลน์ 2563 Hits: 990
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 536
OIA แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศให้กับคณะการจัดการท่องเที่ยว Hits: 526
แสดงความยินดี ครบรอบ 19 ปี ก้าวสู่ปีที่ 20 “คม ชัด ลึก” Hits: 546
โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนยั่งยืน Hits: 614
การประชุมเพื่อความร่วมมือระหว่างสถาบัน กับ กปร. Hits: 558
ร่วมแสดงความยินดี 9 ปี กสทช. Hits: 489
OIA แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศให้กับคณะบริหารธุรกิจ Hits: 535
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 Hits: 666
สภาสถาบันพบประชาคม Hits: 542
NIDA Knowledge Forum and Best Practice 2020 Hits: 595
ประชุมออนไลน์ NIDA และ Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส Hits: 527
PR หลักสูตรนานาชาติให้แก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Hits: 534
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “E-Commerce Alibaba & Biz Smart” Hits: 602
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลอง "6 คลอง 6 กลุ่มเขต" Hits: 493
เสวนาริมคลอง “อนุรักษ์แม่น้ำคูคลองอย่างไร ในยุค 4.0” Hits: 539
MOU สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ กรมกิจการผู้สูงอายุ Hits: 571
NIDA ร่วมมือ United Nations Thailand Hits: 604
NIDA USR โครงการ ต่อ - เติม - บุญ Hits: 495
NIDA TRANSFORMATION Hits: 622
NIDA TRANSFORMATION Hits: 686
ขอแสดงความยินดี Hits: 706
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 Hits: 794
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ Hits: 633
การแข่งขัน กอล์ฟการกุศล สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า Hits: 630
โครงการผู้บริหารสถาบันเสวนากับอาจารย์ใหม่ 2563 Hits: 667
Mock Up AUN-QA Slot 4-5 Hits: 785
สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง Hits: 703
หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ Hits: 727
หารือออนไลน์ระหว่างสถาบันและ Stanford University สหรัฐอเมริกา Hits: 773
ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 Hits: 596