ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


Title Hits
ขอแสดงความยินดี Hits: 453
นิด้า – สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ลงนามความร่วมมือ ยกระดับมาตรฐาน - พลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Hits: 590
เข้าพบ อว. เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ Hits: 564
2022 Annual [email protected], Stanford University (Mar 18 - 21, 2022) Hits: 559
NIDA ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ Hits: 414
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ Hits: 515
กิจกรรมจิตอาสา “อว.รวมพลัง ทำความดีถวายพ่อหลวง” Hits: 468
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU Hits: 560
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Virtual Internships Hits: 507
กิจกรรม What if Hits: 671
ประชุมหารือกับ Technical University of Moldova Hits: 568
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 Hits: 560
ร่วมพิธีเปิดมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 "ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์" Hits: 1082
ศิษย์เก่า MPPM รุ่นที่ 12 มอบเงินสมทบทุน กองทุนนิด้าพัฒนา Hits: 1118
ประชุมหารือ NIDA และ Handong Global University Hits: 572
ประชุมหารือระหว่างสถาบันและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน Hits: 627
‘NIDA’ จับมือ ‘การเคหะแห่งชาติ’ เสริมแกร่งบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา ‘ชุมชนเมืองแห่งอนาคต’ Hits: 617
‘NIDA – THAC’ ลงนาม MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร ‘การระงับข้อพิพาททางเลือก’ ให้ทันสมัย Hits: 695
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU Hits: 525
ประชุมหารือกับ Indorama Ventures Global Services Limited (IVL) Hits: 489
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ University of South Florida Hits: 471
ประชุมหารือออนไลน์ระหว่างสถาบันและ Gingko College of Hospitality Management Hits: 449
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Yunus Thailand Hits: 448
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 Hits: 469
ประชุมหารือระหว่างสถาบันและมหาวิทยาลัยศรีปทุม Hits: 529
ประชุมหารือระหว่างสถาบันและมหาวิทยาลัยศรีปทุม Hits: 398
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU Hits: 385
ประชุมหารือ NIDA และ Gingko College of Hospitality Managemen Hits: 399
ประชุมหารือ NIDA กับ Indorama Venture Global Services Limited Hits: 551
MOU NIDA และ TUSPARK WHA Hits: 650
‘นิด้า’ จัดพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ พระผู้ทรงก่อกำเนิดสถาบัน Hits: 613
'นิด้า' จับมือ ESC Training Center ตั้งศูนย์การเรียนรู้ Crypto Currency และเทคโนโลยี Blockchain Hits: 785
'นิด้า' พร้อมเคียงข้างสู้ภัย COVID-19 เปิดศูนย์สีคิ้ว ดูแลผู้ป่วย Community Isolation กว่า 200 เตียง Hits: 784
ร่วมแสดงความยินดี 35 ปี กรุงเทพธุรกิจ Hits: 752
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564 Hits: 1255
"นิด้า" หารือ DGA เตรียมผลักดัน Digital Governance Lab บูรณาการความร่วมมือ สร้างนวัตกรรมดิจิทัล Hits: 1032
ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน Hits: 1125
MOU สป.อว. - ธัชชา - เครือข่ายมหาวิทยาลัย Hits: 1376
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ Hits: 950
ประชาพิจารณ์ระบบการบริหารผลการปฏิบัติระบบใหม่ Hits: 888
Buy Yourself ซื้อเอง จ่ายเอง ทอนเงินเอง Hits: 1131
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 Hits: 981
ขอแสดงความชื่นชม Hits: 848
ขอแสดงความยินดี Hits: 901
ขอแสดงความยินดี Hits: 1115
NIDA ร่วมผลักดันคุณธรรม 3 ประการ ในองค์กร Hits: 1239
U2T : ตรวจเยี่ยมโครงการฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย Hits: 1417
นิด้า จับมือ I AM Consulting สร้างความร่วมมือ ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี Hits: 597
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส Hits: 951
สำรวจศักยภาพแก้มลิงเฉลิมพระเกียรติ ร.9 Hits: 976