ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
ขอแสดงความยินดี Hits: 229
นิด้า – สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ลงนามความร่วมมือ ยกระดับมาตรฐาน - พลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Hits: 311
เข้าพบ อว. เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ Hits: 340
2022 Annual [email protected], Stanford University (Mar 18 - 21, 2022) Hits: 307
NIDA ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ Hits: 225
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ Hits: 286
กิจกรรมจิตอาสา “อว.รวมพลัง ทำความดีถวายพ่อหลวง” Hits: 280
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU Hits: 339
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Virtual Internships Hits: 286
กิจกรรม What if Hits: 401
ประชุมหารือกับ Technical University of Moldova Hits: 322
กฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 Hits: 329
ร่วมพิธีเปิดมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 "ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์" Hits: 354
ศิษย์เก่า MPPM รุ่นที่ 12 มอบเงินสมทบทุน กองทุนนิด้าพัฒนา Hits: 352
ประชุมหารือ NIDA และ Handong Global University Hits: 339
ประชุมหารือระหว่างสถาบันและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน Hits: 375
‘NIDA’ จับมือ ‘การเคหะแห่งชาติ’ เสริมแกร่งบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา ‘ชุมชนเมืองแห่งอนาคต’ Hits: 379
‘NIDA – THAC’ ลงนาม MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร ‘การระงับข้อพิพาททางเลือก’ ให้ทันสมัย Hits: 433
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU Hits: 286
ประชุมหารือกับ Indorama Ventures Global Services Limited (IVL) Hits: 267
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ University of South Florida Hits: 254
ประชุมหารือออนไลน์ระหว่างสถาบันและ Gingko College of Hospitality Management Hits: 253
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Yunus Thailand Hits: 256
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 Hits: 259
ประชุมหารือระหว่างสถาบันและมหาวิทยาลัยศรีปทุม Hits: 242
ประชุมหารือระหว่างสถาบันและมหาวิทยาลัยศรีปทุม Hits: 214
ประชุมหารือการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยกับ ACTU Hits: 212
ประชุมหารือ NIDA และ Gingko College of Hospitality Managemen Hits: 212
ประชุมหารือ NIDA กับ Indorama Venture Global Services Limited Hits: 260
MOU NIDA และ TUSPARK WHA Hits: 395
‘นิด้า’ จัดพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ พระผู้ทรงก่อกำเนิดสถาบัน Hits: 400
'นิด้า' จับมือ ESC Training Center ตั้งศูนย์การเรียนรู้ Crypto Currency และเทคโนโลยี Blockchain Hits: 547
'นิด้า' พร้อมเคียงข้างสู้ภัย COVID-19 เปิดศูนย์สีคิ้ว ดูแลผู้ป่วย Community Isolation กว่า 200 เตียง Hits: 477
ร่วมแสดงความยินดี 35 ปี กรุงเทพธุรกิจ Hits: 438
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564 Hits: 773
"นิด้า" หารือ DGA เตรียมผลักดัน Digital Governance Lab บูรณาการความร่วมมือ สร้างนวัตกรรมดิจิทัล Hits: 748
ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน Hits: 850
MOU สป.อว. - ธัชชา - เครือข่ายมหาวิทยาลัย Hits: 1050
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ Hits: 676
ประชาพิจารณ์ระบบการบริหารผลการปฏิบัติระบบใหม่ Hits: 621
Buy Yourself ซื้อเอง จ่ายเอง ทอนเงินเอง Hits: 821
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 Hits: 703
ขอแสดงความชื่นชม Hits: 593
ขอแสดงความยินดี Hits: 628
ขอแสดงความยินดี Hits: 692
NIDA ร่วมผลักดันคุณธรรม 3 ประการ ในองค์กร Hits: 756
U2T : ตรวจเยี่ยมโครงการฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย Hits: 891
นิด้า จับมือ I AM Consulting สร้างความร่วมมือ ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี Hits: 445
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส Hits: 657
สำรวจศักยภาพแก้มลิงเฉลิมพระเกียรติ ร.9 Hits: 715