ติดตาม :        เลือกภาษา THEN รับสมัครพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์

 

สังกัด คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วุฒิปริญญาเอก(รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบาย / องค์การ) l การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ l จิตวิทยาองค์การ l การบริหารการพัฒนาสังคม)

จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 31,500 บาท 

 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2566

 

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://personnel.nida.ac.th/ หัวข้อ "สมัครงานสายวิชาการ" หรือ job.nida.ac.th

 

ติดต่อสอบถาม คุณต่อพงศ์  เจริญเกียรติ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เบอร์ 02 727 3292  ในวันและเวลาราชการ

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง