ติดตาม :        เลือกภาษา THEN รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์

สังกัด คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 31,500 บาท 

 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 มีนาคม 2566 สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://personnel.nida.ac.th/ หัวข้อ "สมัครงานสายวิชาการ" หรือ job.nida.ac.th

 

ติดต่อสอบถาม คุณต่อพงศ์  เจริญเกียรติ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

​เบอร์ 02 727 3292  ในวันและเวลาราชการ

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง