ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ขอแสดงความยินดีกับคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เนื่องในโอกาสได้รับการต่ออายุการประกันคุณภาพระดับสากลจาก
The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)  ต่อเนื่องอีก 5 ปี 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง