ติดตาม :        เลือกภาษา THEN รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นิด้า  เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน สายสนับสนุนวิชาการ

• ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ  

• สังกัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานยุทธศาสตร์

• จำนวน 3 อัตรา

• วุฒิปริญญาโท

• อัตราเงินเดือน 22,750 บาท

 

          มีประสบการณ์หรือจบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ หรือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น 

โดยสมัครได้ที่ http://personnel.nida.ac.th

 

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 24 มีนาคม 2566

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

โทร 0 2727 3405 (ในวันเวลาราชการ) 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line : @810zqvao

 

#งานดีดีที่นิด้า #JobNIDA #NIDA #NIDAThailand

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง