ติดตาม :        เลือกภาษา THEN คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับสมัคร หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 37 รับสมัคร ครั้งที่ 1

หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 37 รับสมัคร ครั้งที่ 1

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 31 มีนาคม 2566

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-208-1510 ,  081-616-6357 , 02 727 3870 , 02 727 3861

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับสมัครหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (Executive Program)

- เรียนนอกเวลาราชการ (เน้นวันเสาร์)

- มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

- ศึกษาตามหลักสูตร แผน ข (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)

- เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) (Master of Public Administration (MPA))

- คัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์

 

** ประกันคุณภาพหลักสูตรโดย AUN-QA**

 

http://gspa.nida.ac.th/th/mpa37

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://gspa.nida.ac.th/th/c5mr

 

#MPA #MPAภาคพิเศษกทม  #MPA37 #GSPA #GSPANIDA #NIDA #NIDAThailand

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง