ติดตาม :        เลือกภาษา THEN กระชับ เข้มข้ม จบเร็วภายใน 1.5 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ (ปกติ) นิด้า

กระชับ เข้มข้ม จบเร็วภายใน 1.5 ปี

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ (ปกติ) นิด้า

 

It's time to start!

Applications are now open for AMBA NIDA 2023

• 1.5 Year Coursework

• Monday - Friday 09.00 a.m. - 04.00 p.m.

• No work experience required

• Graduated with a bachelor's degree in any field

• Unrestricted cumulative grade point average (GPAX)

 

Apply Online

https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp

 

Tuition fees

Total course fees approximately 236,900 Baht (If the activities cannot be arranged, the course will be refunded in full)

 

Learn more

http://mba.nida.ac.th/en/program/english/amba

 

Contact us

https://m.me/AmbaNida

02 - 727 - 3938 (Monday - Friday 08.00 a.m. - 04.00 p.m.)

 

#MBA #NIDATH #NIDAMBA #Masterdegree #NIDA #AMBA #บริหารธุรกิจ #เรียนต่อโท #บริหารธุรกิจหลักสูตรภาษาอังกฤษ #englishmba #nidamba

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง