ติดตาม :        เลือกภาษา THEN หลักสูตรสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่น 14

มาแล้ววว !! หลักสูตรสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย

 

สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่น 14

วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2566 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

หัวข้อการอบรม

  • เทคนิคการใช้โปรแกรมสอน online ให้น่าสนใจ
  • การประยุกต์ใช้กิจกรรมสอน in-class ในปัจจุบัน
  • การศึกษาดูงาน : เทคนิควิธีการสอนให้เข้ากับผู้เรียนสมัยใหม่

 

ค่าลงทะเบียน 9,950 บาท

 

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

facebook.com/trainingnida

www.training.nida.ac.th

Line @trainingnida

Tel.0-2727-3213-14,31

Mobile : 082-790-1952

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง