ติดตาม :        เลือกภาษา THEN หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์องค์กร ด้วยมาตรฐาน COSO ERM 2017

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์องค์กร ด้วยมาตรฐาน COSO ERM 2017 รุ่นที่ 1 (*อบรม Online)

 (รายละเอียดหลักสูตร : bit.ly/3inmtcJ)

.

          องค์ประกอบ 5 ด้าน 20 หลักการ 60 ประเด็นย่อย INTEGRATING WITH STRATEGY & PERFORMANCE / COSO ERM 2017 เชิงลึก / ความเชื่อมโยง เทียบมาตรฐานอื่น เช่น ISO 31000:2018 COSO 2013 / COSO ERM สำหรับ ระบบนิเวศน์ธุรกิจอนาคต / จุดอ่อน / การนำ Guidance ออกใหม่มาประกอบมาตรฐาน

.

วันจันทร์ที่ 20 - อังคารที่ 21 มีนาคม 2566 (2 วัน)

เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม : 3,900 บาท

.

ขั้นตอนการลงทะเบียน : bit.ly/3GzWTt4

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line : @trainingnida หรือ bit.ly/3GPrDY6

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. : 02 727 3213 - 14

.

หลักสูตรฝึกอบรม COSO ปี 2023 : bit.ly/3iC7k7d

หลักสูตรฝึกอบรมอื่น ๆ ปี 2023 : bit.ly/3XMQH82

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง