ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ขอเชิญเข้าร่วมงานครบรอบ 57 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี 2566

ขอเชิญเข้าร่วมงานครบรอบ 57 ปี

แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี 2566

ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

• 07.30 น. พิธีทางศาสนา และพิธีถวายราชสดุดี ณ ศาลาพระพุทธวจนปัญญา

• 09.45 น. พิธีรับมอบทุน มอบโล่รางวัล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน QR Code ในวันพิธี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2727 3497

 

#ครบรอบ57ปีนิด้า

#57ปีนิด้า

#57thAnniversary

#NIDA #NIDAThailand

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง