ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ผู้บริหารสถาบันเยือนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)

          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ นางสาวสุวารี เกษเกษม ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวนิภา ชุมสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ นางสาวธัญญธร อุ่นอนุโลม ผู้จัดการโครงการฝึกอบรม สำนักสิริพัฒนา และส่วนวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าพบนางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นางสาวชิดชนก มาลยะวงศ์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านทุน นางสาวสุดารัตน์ อุ่นชัยยา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทุนศึกษาและเจ้าหน้าที่ จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา และฝึกอบรมนานาชาติของสถาบันฯ โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับโอกาสการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับกรมความร่วมมือฯ เช่น หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (Thailand International Postgraduate Program: TIPP) หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ และโครงการความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ซึ่งสถาบันและกรมความร่วมมือฯ จะพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะมีความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

 

 

 

 

 

 

แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ในกิจกรรม "ประชาคม ท่องยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี"

          วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ประชาคม ท่องยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี" ภายในงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรางวัล ดังนี้

 

1. รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่ นางสาวกุลญาดา แจ่มปัญญากุล  

 

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ นางสาววฤษสพร วิริยะประสาท 

 

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท ได้แก่ นางสาวเมธาวี บุหงาเรือง  

 

นอกจากนี้ ยังมีการจับสลากรางวัลการมีส่วนร่วม เงินรางวัล 300 บาท ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกจำนวน 30 ท่านด้วย

 

          โดยกิจกรรม "ประชาคม  ท่องยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริหารจัดการความรู้ภายในองค์การของสถาบัน นับเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อสานต่อการดำเนินการ และส่งเสริมความร่วมมือของบุคลากรในการขับเคลื่อนสถาบันให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันต่อไป

 

 

 

 

“นิด้า” ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พร้อมด้วยสถาบันระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน

Read more: “นิด้า” ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

คณะผู้บริหาร “นิด้า” ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

          วันนี้ (19 ธันวาคม 2565) คณะผู้บริหาร นำโดยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ พร้อมด้วยผู้แทนสถาบันฯ เดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

 

 

 

 

 

 

ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี นำทีมผู้บริหารสถาบันเยี่ยม 'ร้านกาชาดนิด้า'

          วันนี้ (16 ธ.ค.65) ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี นำทีมผู้บริหารสถาบัน ได้แก่ รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางมาเยี่ยมเยียน "ร้านกาชาดนิด้า" ณ สวนลุมพินี โดยได้ร่วมกิจกรรมตักไข่ ปาเป้า รวมถึงให้กำลังใจทีมงานทุกท่าน ทำให้กิจกรรมเปิดร้านกาชาดนิด้าในวันนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศของความอบอุ่น และสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง

          สำหรับท่านใดที่สนใจ เข้ามาชมและร่วมกิจกรรมกับร้านกาชาดนิด้า สามารถเดินทางมาได้ที่บูธ 4.8 เดินทางมาทางฝั่งถนนวิทยุ เข้าประตู 1 (ประตูโรงเรียนสวนลุมพินี) เดินตรงมาประมาณ 200 เมตร ร้านจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือติดกับบูธธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIDA จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง

          วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ โดยยึดหลัก BCG แก่ชุมชน ร่วมกับ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ จัดอบรมและสาธิตการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรด และการทำผลิตภัณฑ์ซักล้างเอนกประสงค์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยแบ่งการอบรมสาธิตเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เพาะต้นอ่อนทานตะวัน กลุ่มที่ 2 ทำน้ำหมักชีวภาพและทำผลิตภัณฑ์ซักล้างเอนกประสงค์ โดยหลังการฝึกอบรมมุ่งหวังให้นักเรียนของทั้ง 2 กลุ่ม สามารถนำทักษะและความรู้ ไปถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้สมาชิกอีกกลุ่มได้

 

          ทั้งนี้ หลังจากจบกิจกรรม คุณสุนีย์ มีธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในโอกาสนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linking the Happiness Index to the Better Life Index to Realise impact for the Sustainable Development Goals

          วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดเสวนาทางวิชาการ NIDA Academic Forum ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง “Linking the Happiness Index to the Better Life Index to Realise impact for the Sustainable Development Goals”

 

          โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

 

          ภายในงานได้รับเกียรติจาก Mr. Robert Sadleir, Co-founder and Director, of Quantum Wellbeing Lab, New Zealand มาแชร์ประสบการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับ The Happiness Index และ The Better Life Index โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีภายใต้กรอบการดำเนินงานขับเคลื่อนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

 

          การดำเนินกิจกรรมนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงจุดยืนและความตั้งใจของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่จะดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเสวนา การถอดบทเรียนการร่างกฎหมายอากาศสะอาดจากประเทศสหรัฐอเมริกา

          วันที่ 9 ธันวาคม 2565 สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดเสวนาทางวิชาการ NIDA Academic Forum ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง “การเสวนาการถอดบทเรียนการร่างกฎหมายอากาศสะอาดจากประเทศสหรัฐอเมริกา” ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และรับชมทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom , Facebook Page : NIDA Thailand และช่อง NEWS1

 

          โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ Ms.Gwendolyn Cardno (Deputy Chief of Mission) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาร่วมกัน

 

          ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมบรรยายพิเศษ อาทิ Dr. Evan Bing (สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา) และ ศาสตราจารย์ ดร. ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ (ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

 

          นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาถอดบทเรียนการร่างกฎหมายอากาศสะอาดจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม ได้แก่ 1) Dr. Evan Bing (สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา), 2) ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ (ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน), 3) ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ (ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), 4) คุณรสนา โตสิตระกูล (อดีตสมาชิกวุฒิสภา), 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล (รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), 6) คุณนิติพล ผิวเหมาะ (ผู้แทนจากพรรคก้าวไกล), 7) คุณจักรพล ตั้งสุทธิธรรม (ผู้แทนจากพรรคเพื่อไทย), 8) คุณพงศ์พรหม ยามะรัต (ผู้ร่วมก่อตั้ง และรองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย) 9) คุณวิทยา ครองทรัพย์ (ผู้แทนจากสภาลมหายใจภาคเหนือ) และ 10) คุณบัณรส บัวคลี่ (ผู้แทนจากสภาลมหายใจภาคเหนือ) ดำเนินการเสวนาโดย คุณรัตติกรณ์ จารุเกษตรวิทย์ จากช่อง NEWS1

 

          การจัดเสวนาทางวิชาการ NIDA Academic Forum ในครั้งนี้ นับเป็นการจัดงานที่ได้รวบรวมประเด็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดสำหรับประเทศไทย ซึ่งทำให้ทุกคนได้ตระหนัก และได้เรียนรู้ถึงแหล่งกำเนิดปัญหามลพิษทางอากาศ รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพอากาศสำหรับประเทศไทย จึงได้รับความร่วมมือและมีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิด้าร่วมกับโรงเรียนคลองกุ่ม เขตบึงกุ่มจัดอบรมนักเรียนเกี่ยวกับ BCG

          วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผอ.โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ โดยยึดหลัก BCG แก่ชุมชน จัดอบรมและสาธิตปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรด การทำผลิตภัณฑ์ซักล้างเอนกประสงค์จากน้ำหมักชีวภาพ และการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ให้กับนักเรียนมัธยมปีที่ 1 โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) เขตบึงกุ่ม โดยได้รับเกียรติจากคุณเตือนใจ สำลีขาว ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้การกล่าวต้อนรับ และคุณครูจีรภา ทองสร้าง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และเทคโนโลยี (ศิษย์เก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า) ช่วยประสานการอบรมในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง