ติดตาม :        เลือกภาษา THEN กทม. ชวน NIDA เข้าร่วมโครงการ Green Bangkok 2030

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพื่อหารือแนวทางการนำพื้นที่ 44 ไร่ ของสถาบันเข้าร่วมในโครงการ "Green Bangkok 2030 ตามเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาเมืองให้เป็น GREEN BANGKOK ภายในปี ค.ศ.2030"

          ทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองสีเขียว ผลิตอากาศที่บริสุทธิ์ให้แก่คนเมือง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ต่อไป 

#NIDA #NIDAThailand #GreenBangkok2030

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง