ติดตาม :        เลือกภาษา THEN สวัสดีปีใหม่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

   เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบ รศ.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และคุณสมหมาย สุวรรณวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการขาย และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและขาย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สถาบันผ่านสื่อ MCOT รวมถึงความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต พร้อมกันนี้ได้มีโอกาสสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร MCOT ในโอกาสเข้าพบครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง