ติดตาม :        เลือกภาษา THEN รับมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565

      เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และอาจารย์คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เข้ารับมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 - 2565" (Thailand Inventor’s Day 2021 & 2022) เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทย ที่มีผลงานโดดเด่น สร้างคุณูปการให้กับวงการวิชาการและประเทศชาติ 

      โดยได้รับเกียรติจาก นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงานวันนักประดิษฐ์ และมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 -2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

      สำหรับผลงานวิจัยของอาจารย์ NIDA ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งขาติ สาขานิติศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ คณะนิติศาสตร์ นิด้า รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาสังคมวิทยา รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า  ผลงานวิจัยเรื่อง "โครงการศึกษาศักยภาพชุมชนด้านสมาร์ทเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเพื่อประเมินและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนภายในท้องถิ่น ตามนโยบายรัฐบาล ๔.๐ ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก" (The Potential Community Assessment of Smart Toursim Technology and Developing Required Digitalization for Policy Suggestions of Community Area-based Tourism toward 4.0 Government Policy in Eastern Economic Corridor (EEC).)

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง