ติดตาม :        เลือกภาษา THEN NIDA ลงพื้นที่สำรวจสายคลองตาหนัง

   เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผอ.โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ ร่วมกับ ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ อาจารย์คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม, กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ, บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนักศึกษาเก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการบำบัดน้ำเสีย ลงพื้นที่สำรวจสายคลองตาหนังบริเวณด้านโลตัสบางกะปิ เพื่อดำเนินโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองตาหนัง ในปี 2565-2566

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง