ติดตาม :        เลือกภาษา THEN NIDA ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส โรงเรียนบางกะปิ ครบรอบ 67 ปี

          เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส โรงเรียนบางกะปิ ครบรอบ 67 ปี ในการนี้ ได้มอบต้นไม้มงคล และหนังสือเศรษฐกิจพอเพียงแก่ นายประจักษ์ ประจิมทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ เพื่อเป็นของที่ระลึกในโอกาสนี้ด้วย                                                                                          

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง