ติดตาม :        เลือกภาษา THEN NIDA ร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย ณ จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร พร้อมคณะผู้แทนสถาบันฯ เดินทางเข้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย ณ จังหวัดแพร่ ในการนี้ รศ.พ.ต.อ.ดร. ประพันธ์ สหพัฒนา ได้วางพวงมาลา หน้าอนุสาวรีย์สามพี่น้องเสรีไทย ณ พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่ และขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ณ ถ้ำเสรีไทย เนื่องในงานวันเทิดเกียรติเสรีไทยแพร่ พร้อมมอบของที่ระลึกให้พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่ และหนังสือที่ระลึกขบวนการเสรีไทยให้สำนักสงฆ์ถ้ำเสรีไทย                                          

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง