ติดตาม :        เลือกภาษา THEN คณะนิติศาสตร์เยือน Juridicum, Universität Wien

          Prof. Dr. Brigitta Zöchling-Jud คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวียนนา (Juridicum, Universität Wien) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเอกชน กฎหมายยุโรปและกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวต้อนรับและแนะนำเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคณะนิติศาสตร์ และนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการของ Universität Wien และได้ร่วมหารือเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับคณะนิติศาสตร์ NIDA

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง