ติดตาม :        เลือกภาษา THEN พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของสถาบัน ประจำปี 2564

          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของสถาบัน ประจำปี 2564 ณ Hall of Fame ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี  โดยมี รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ กล่าววัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดงาน และ ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของสถาบัน

          พร้อมกันนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านในโอกาสนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2565


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง