ติดตาม :        เลือกภาษา THEN สำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร ศึกษาดูงานการดำเนินงานของห้องสมุด AIS

          รศ.ดร สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ และรศ.ดร ประพนธ์ สหพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานการดำเนินงานของห้องสมุด AIS อาคารเอไอเอส 1 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง