ติดตาม :        เลือกภาษา THEN พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท

 

Read more: พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

“Lady Pink” นิด้า คว้ารางวัลรองชนะเลิศโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอแสดงความยินดีกับทีม “Lady Pink” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร รองคณบดีฝ่ายวางแผน ภาคีสัมพันธ์ และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร และอาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more: “Lady Pink” นิด้า คว้ารางวัลรองชนะเลิศโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565

เปิดตัวศูนย์ NIDA S2C° ขับเคลื่อน “NIDA Smart City”

          ‘นิด้า’ เปิดศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ NIDA Smart Compact City Center (NIDA S2C°) ณ บริเวณชั้น M อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นศูนย์ในการขับเคลื่อน “NIDA Smart City” ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับองค์กร ชุมชนและประเทศ โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านแนวคิด 8 ด้าน

Read more: เปิดตัวศูนย์ NIDA S2C° ขับเคลื่อน “NIDA Smart City”

โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ ลงพื้นที่ชุมชนกรีนปาป้า

          วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ โดยยึดหลัก BCG แก่ชุมชน จัดฝึกอบรมและสาธิตการทำน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้(vinegar) และ ชาหมัก (kombucha) เพื่อทำอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพรับประทานในครัวเรือนและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับชาวชุมชนได้ ที่วิสาหกิจชุมชนกรีนปาป้า หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ เขตบึงกุ่ม

Read more: โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ ลงพื้นที่ชุมชนกรีนปาป้า

สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. เข้าพบผู้บริหารสถาบัน

          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายดุสิต ปิยะทัต นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ฯ พร้อมด้วยนายกสมาคม-ผู้แทนศิษย์เก่าแต่ละคณะ ได้เข้าพบ ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ผศ.ดร.สุเทพ ทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล และคณะผู้บริหารสถาบัน 

Read more: สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. เข้าพบผู้บริหารสถาบัน

NIDA USR สร้างจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม ปีงบ 2566

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สมัชชาองค์กรพัฒนาชุมชน และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลร้องเรียนในระบบ DATA CENTER” (โครงการ NIDA USR สร้างจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566) วันอังคารที่ 11 ต.ค. 65 เวลา 9.00 – 13.00 น.  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 10 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 40 คน

Read more: NIDA USR สร้างจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม ปีงบ 2566

โครงการล่องนที เพลินดนตรีในสวน

          เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สโมสรนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการล่องนที เพลินดนตรีในสวน เพื่อสร้างพื้นที่กิจกรรมให้แก่นักศึกษานิด้า โดยภายในงานได้มีการแจกไอศกรีมฟรีจำนวน 100 ชิ้น พร้อมด้วยกิจกรรมร้องเพลงและเล่นดนตรีจากเครือข่ายนักศึกษานิด้า

Read more: โครงการล่องนที เพลินดนตรีในสวน

“นิด้า” ร่วมนำร่องอนุรักษ์พลังงาน เข้ารับโล่โครงการที่ปรึกษาพลังงานจาก “กฟผ.”

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เข้ารับโล่แสดงความขอบคุณโครงการที่ปรึกษาพลังงาน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามโครงการนำร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ. 

Read more: “นิด้า” ร่วมนำร่องอนุรักษ์พลังงาน เข้ารับโล่โครงการที่ปรึกษาพลังงานจาก “กฟผ.”

ร่วมพลังร่วมใจ เครือข่ายศิษย์เก่านิด้า นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

         ร่วมพลังร่วมใจ เครือข่ายศิษย์เก่านิด้า สมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ อุบลราชธานี นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565                                                                           

Read more: ร่วมพลังร่วมใจ เครือข่ายศิษย์เก่านิด้า นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง