ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 



14 ปี “นิด้าโพล” จัดงานทำบุญฉลองวันครบรอบ “โพลแห่งแรกของประเทศไทย”

          ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์  ผู้อำนวยการ “นิด้าโพล”  นำทีมบุคลากรกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสถาบันฯ และจัดงานทำบุญฉลองครบรอบปีที่ 14 นิด้าโพล  โพลแห่งแรกของประเทศไทย อธิการบดี และคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี                                 

Read more: 14 ปี “นิด้าโพล” จัดงานทำบุญฉลองวันครบรอบ “โพลแห่งแรกของประเทศไทย”

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย นางสาวกาญจนา วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานเขตบางกะปิ

Read more: ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ปลูกต้นไม้ให้เมือง ลดมลพิษ สร้างเมืองสีเขียว” สมาคมนักศึกษาเก่า ‘นิด้า’ ร่วมจัดงานปลูกต้นไม้กว่า 10,000 ต้น

 

          มูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน ร่วมกับคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและร่วมสร้างเมืองสีเขียว” มอบต้นไม้และต้นกล้าไม้มากกว่า 10,000 ต้น พร้อมมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนมูลนิธิ

Read more: “ปลูกต้นไม้ให้เมือง ลดมลพิษ สร้างเมืองสีเขียว” สมาคมนักศึกษาเก่า ‘นิด้า’ ร่วมจัดงานปลูกต้นไม้กว่า...

นิด้า จัดพิธีถวายสัตย์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

          วันนี้ (25 กรกฎาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

Read more: นิด้า จัดพิธีถวายสัตย์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงบประมาณ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565  ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง “การประเมินความพร้อมและพัฒนาบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี”

Read more: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงบประมาณ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นิด้าพร้อม! ปรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          วันนี้ (22 กรกฎาคม 2565) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดโครงการสัมมนา "การปรับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของนิด้า (PDPA)" ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการใช้ข้อมูลต่างๆ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Read more: นิด้าพร้อม! ปรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2565) ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD

Read more: ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา...

NIDA ประชุมหารือเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ รศ.ดร.พิษณุ ตู้จินดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต และคณะ 

Read more: NIDA ประชุมหารือเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Communication University of China (CUC)

          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษกรุงเทพ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

Read more: หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Communication University of China (CUC)

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง