ติดตาม :        เลือกภาษา THEN สร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ ให้กับโรงเรียนวัดพิชัย กทม.

          เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ โดยยึดหลัก BCG แก่ชุมชน ร่วมกับโรงเรียนวัดพิชัย โดย นางสาวเตียงคำ  เตโช ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดอบรมและสาธิตปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรด การทำผลิตภัณฑ์ซักล้างเอนกประสงค์จากน้ำหมักชีวภาพ และการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนวัดพิชัย สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง