ติดตาม :        เลือกภาษา THEN ศูนย์ชลบุรี หลักสูตร MPPM รุ่น 9 ซ้อมย่อยรับปริญญาวันนี้

          รศ.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้อำนวยการหลักสูตรและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.เกศกานดา จาตุรงคโชค และ ผศ.ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง เดินทางไปร่วมฝึกซ้อมย่อย ที่ หอประชุม วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง