ติดตาม :        เลือกภาษา THEN NIDA เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

          วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ ในนามผู้แทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง