ติดตาม :        เลือกภาษา THEN กิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคม มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จังหวัดชลบุรี

          สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ ร่วมกับศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดกิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคม โดยเป็นกิจกรรมช่วยเหลือมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง