ติดตาม :        เลือกภาษา THEN นิด้า' ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อผู้พิการทางสายตา จ.นนทบุรี

          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักบรรณสารการพัฒนา ร่วมกับโครงการ NIDA USR ส่วนสื่อสารองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เดินทางไปมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าในโครงการ  “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าขอนะ” ให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี โดยโครงการดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจร่วมบริจาคปฏิทินเข้ามาที่จุดรับบริจาคของสำนักบรรณสารการพัฒนา และส่วนสื่อสารองค์การ รวมถึงจัดส่งมาทางไปรษณีย์ทั้งในนามบุคคล และหน่วยงานต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก ในนามของสถาบันฯ ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าทุกท่าน จากทุกช่องทางมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง