ติดตาม :        เลือกภาษา THEN NIDA ร่วมรับประทานอาหารกับผู้บริหาร Universitas Gadjah Mada

          On February 27, 2023, Professor Dr. Tippawan Lorsuwannarat, NIDA President, hosted a friendship dinner for Professor Dr. Agus Pramusinto, Chairman of Indonesian Civil Service Commission and Professor of Public Administration at the Faculty of Social Science and Political Science, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. The dinner, also joined by Assoc. Prof. Sombat Kusumavalee, Vice President for Academic and International Affairs, and Asst. Prof. Aree Manosuthikit, Assistant to the President for International Affairs, reaffirmed a close and strong-standing relationship between the leaderships of both academic institutions.

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง