ติดตาม :        เลือกภาษา THEN NIDA ร่วมรับประทานอาหารกับผู้บริหาร Universitas Gadjah Mada (UGM) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

          On February 28, 2023, Professor Dr. Tippawan Lorsuwannarat, NIDA President, hosted a cordial dinner for Dr. Ambar Widaninggrum, Former Chair of the Master Program in Public Policy and Administration, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, Head of Department of Management and Public Policy and Dr. Ario Wicaksono, Lecturer, Department of Public Policy and Management, Faculty of Social and Political Sciences at Universitas Gadjah Mada (UGM), Indonesia. The dinner was also joined by Assoc. Prof. Sombat Kusumavalee, Vice President for Academic and International Affairs, and Asst. Prof. Aree Manosuthikit, Assistant to the President for International Affairs from NIDA.

 

 

 

ข่าวสถาบัน


  • 1

 

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


  • 1

 

ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1

 

ข่าวกิจกรรมและบริการ


  • 1

 

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2566


  • 1

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง