ติดตาม :        เลือกภาษา THEN  

ติดต่อเจ้าหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดติดต่อ

 

 สำนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทร: 0-2727-3203 หรือ 082 782 8931 (เฉพาะวันและเวลาทำการเท่านั้น)

 

 Email : dpo-nida@nida.ac.th