ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 3976
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 3373
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 3952
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 4756
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 3910
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 5510
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 4241
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 4119
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 4978
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 3725
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 4366
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 3109
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 5567
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 3626
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 2944
Academic Forum Hits: 3811
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 3054
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 3010
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 3053
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 3373
ขอแสดงความยินดี Hits: 3160
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 4660
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 3048
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 3823
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 3494
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 3181
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 2600
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 3241
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 3255
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 4158
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 4184
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 3996
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 4242
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 3080
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 3644
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 5732
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 3095
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 2863
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 2669
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 3235
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 4002
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 3337
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 3667
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 3251
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 3047
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 2521
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 3719
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2826
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2713
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 3908