ติดตาม :        เลือกภาษา THEN นักศึกษาปริญญาโท MBA ม.บูรพา เยี่ยมชม นิด้าโพล

          เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา รวมถึงเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ โดย ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผอ.ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ