ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีรศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ Asst. Prof. Dr. Yu-Hsiu Lee จากคณะภาษาและการสื่อสาร และ Dr. Chinh-Cheng Fang จากวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ Ms. Jill Lai, Educational Attache, Taipei Economic and Cultural Office in Thailand, Dr. Po-Tsang, Huang, Director of Elite Study in Taiwan Project Office (ESIT), Ms. Paige, Min Jhao, Project manager, Elite Study in Taiwan Project Office(ESIT) และคุณจารุวรรณ จรานุพงศ์ ผู้อำนวยการ Taiwan Education Center Thailand ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบัน เพื่อร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ รวมไปถึงเข้าเยี่ยมชมสำนักบรรณสารการพัฒนา ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ศูนย์การเรียนทางไกล และพิพิธภัณฑ์สถาบัน

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง