ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง"

          เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่ (One Belt One Road): โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" ณ ห้อง 202 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง กรรมการสภาคณาจารย์ และอาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมการเสวนา โดยมี ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร ประธานสภาคณาจารย์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง