ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559

          เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน "สภาสถาบันพบประชาคม" ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา เลขานุการสภาสถาบัน ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการสภาสถาบันชุดปัจจุบัน บทบาท อำนาจหน้าที่หลัก สรุปผลการดำเนินงานสภาสถาบัน และมติสภาสถาบันที่สำคัญในด้านต่างๆ โดยในช่วงสุดท้ายของงานได้เปิดเวทีรับฟังความคาดหวัง และความคิดเห็นของประชาคมต่ออนาคตนิด้า เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบันต่อไป ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาคมนิด้าร่วมงานกว่า 600 คน

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง