ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

 

          เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรม NIDA USR จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้แก่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ณ ซอยลาดพร้าว 47 กรุงเทพฯ  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม นำทีมบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนสถาบันไปมอบให้กับมูลนิธิ มูลค่ารวม 15,310 บาท โดยเงินบริจาคส่วนหนึ่งได้รับสนับสนุนจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบัน

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง