ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

 

          กลุ่มงานนโยบายสถาบันและพัฒนาองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง หัวข้อ“การพัฒนาครูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน: การกำหนดประเด็นวิจัยในชั้นเรียน” ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บังอร โสฬส คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมหัวข้อ “การกำหนดประเด็นวิจัยในชั้นเรียน”

 

          ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จุดประสงค์เพื่อให้ครูมีศักยภาพในการทำวิจัยในชั้นเรียนที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนและได้เรียนรู้การกำหนดประเด็นวิจัยในชั้นเรียน และการพัฒนานักเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 20 และ วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง