ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน

 

          ผู้แทนจาก University of International Business and Economics (UIBE) สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนสถาบัน ได้แก่ Ms. Jie Sun, Vice Dean, School of Insurance, Mr. Yuantao Xie, Vice Dean, School of Insurance and Economics, Assoc. Prof. Wang Xiaodong, Head of Department of International Transportation and Logistics, School of International Trade & Economics, Ms. Yinghai Li, Associate Researcher & Deputy Dean, School of International Education, Ms. Hua Ying, Deputy Dean of School of Information Technology & Management and คุณร่มฉัตร จันทรานุกุล Assistant to Director and Project Coordinator, Admission office, School of International Education เพื่อเยี่ยมชมและพูดคุยหารือ ด้านความร่วมมือกับสถาบัน และคณะสถิติประยุกต์ ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2559 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของสถาบัน ร่วมให้การตอนรับ

 

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง