ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน

 

  

          เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 คณะผู้แทนจาก International University Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนามเดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเยี่ยมชมและร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับสถาบัน และคณะสถิติประยุกต์ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสำนักบรรณสารการพัฒนา ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ห้องการเรียนรู้ทางไกลและพิพิธภัณฑ์สถาบัน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อ.ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด คณบดีคณะสถิติประยุกต์ และ อ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก International University Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม ได้แก่ Ms. Nguyen Thi Le Trang, Department of Industrial and Systems Engineering (ISE), Dr. Tran Manh Ha, Dean of School of Computer Science and Engineering, Dr. Nguyen Thao Trang, Head of Office of Graduate Affairs และ Ms. Bui Thi Hong Hanh, Head of Office of External and Public Relations

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง