ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015

 

          รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับมอบประกาศนีบัตรรับรองมาตรฐานสากลจาก คุณนงนุช จิรภาไพศาล Client Manager และคุณบุคลากร ใจดี Sales & Marketing Manager บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้เกียรติเดินทางมามอบประกาศนียบัตรรับรอง พร้อมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารและทีมงานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง