ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน

 

          Mrs. Keasorn MANIVONG, Deputy Director General of Banking Institute พร้อมด้วยคณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 ท่าน มาศึกษาดูงานที่สถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติร่วมให้การต้อนรับ และ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และ ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในสังคม ในหัวข้อ เรื่อง “Improving Research Management System” นอกจากนั้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ อาจารย์ใจชนก ภาคอัต ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนาและคณะในหัวข้อเรื่อง “Training Administration and Management” พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องสมุด สำนักบรรณสารการพัฒนา เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2559

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง