ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

University of Dhaka เยือนสถาบัน

 

          เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 Prof. Dr. Salahuddin M. Aminuzzaman, Department of Public Administration, University of Dhaka สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบัน ในการจัดทำผลงานวิจัยเรื่อง “Constitution and Governance” และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

          ในการนี้รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณะประโยชน์และประชาสังคม รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อาจารย์ระจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และประธานสภาคณาจารย์ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร อาจารย์ระจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้บริหารคณะ คณาจารย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในสถาบัน

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง