ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

Academic Forum

 

          เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการสัมมนา Academic Forum: “Switzerland – successfully harnessing opportunities of globalization” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และกล่าวต้อนรับโดย รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

 

          ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อีโว ซีเบอร์ เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำราชอาณาจักรประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปาฐกถาโดย ในหัวข้อ “Switzerland – successfully harnessing opportunities of globalization” สมาพันธรัฐสวิส - โอกาสในการควบคุมที่ประสบความสำเร็จในยุคโลกาภิวัฒน์

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง