ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559

 

          เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม  2559 “นิด้าโพล” ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการทั่วประเทศในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง “ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559” โดย รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เผยผลสำรวจจากตัวแทนผู้บริหารระดับสูงในภาคอุตสาหกรรมส่งออกต่าง ๆ กระจายทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งสิ้นจำนวน 80 ราย เกี่ยวกับทิศทางการส่งออกของไทยปี 2559

 

          ผู้ประกอบการ ร้อยละ 17.50 ระบุว่า การส่งออกของไทยในปี  2559 จะขยายตัว ขณะที่ร้อยละ 53.75 ระบุว่า จะทรงตัว และร้อยละ 28.75 ระบุว่า หดตัว ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่สนับสนุนการส่งออกของไทย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.75 ระบุว่า เป็นภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ และตลาดส่งออกในกลุ่มประเทศต่าง ๆ ที่ยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มีแนวทางในการรับมือจากการที่ค่าเงินบาทของไทยมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ส่วนปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกในธุรกิจส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.50 ระบุว่า เป็นต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น รองลงมา ร้อยละ 47.50 ระบุว่า เป็นต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นร้อยละ 32.50 ระบุว่าเป็นสินค้าจากประเทศคู่แข่งที่มีคุณภาพและการออกแบบที่ดีกว่า

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง