ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

          ขอแสดงความยินดีกับ คุณนรารัก บุญญานาม นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชั้นปริญญาเอกได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" ในการประกวดบทความโครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ประจำปี 2559

 

          โครงการเศรษฐทัศน์เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ 6 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย รามคำแหง และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยในปี 2559 จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง