ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

 

          เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วัดบางกระเบา ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเก่าและปัจจุบัน เข้าร่วมพิธี โดยในปีนี้ สถาบันได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงรียนในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 5 แห่งๆ ละ 10,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบางกระเบา โรงเรียนวัดบางกระเบา โรงเรียนดนตรี ส.ดุริงยางคศิลป์ โรงเรียนชิดใจชื่น และโรงเรียนวัดบางเตย สรุปยอดเงินถวายรวม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,929,808 บาท

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง