ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน

 

          เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 Prof. Mawutor Avoke, Vice Chancellor และคณะจาก University of Education, Winneba (UEW) สาธารณรัฐกานา เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบันและลงนามต่ออายุใน MOU เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

 

          ในการนี้รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้บริหารสถาบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบัน

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง