ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช

          เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำโดย รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 21 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสถาบัน

 

          ในการนี้ นางสาวกาญจนา วงศ์จันทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง และ นายกฤตย์ จันทร์วัฒนรุ่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาภูมิทัศน์ ได้นำเสนอระบบการบริหารจัดการด้านอาคารและสถานที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากนั้นได้นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมภูมิทัศน์โดยรอบสถาบัน และสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในสถาบัน เพื่อพัฒนาทรรศนะ กระบวนทัศน์ สมรรถนะ และเสริมสร้างความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสีเขียวต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง