ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


  • 1

ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า

          เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานผู้บริหารสถาบันพบประชาคม และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยคณะผู้บริหาร นำโดย อธิการบดี และรองอธิการบดี ได้ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ และเป้าหมายในอนาคตของนิด้า

 

          พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณประชาคมนิด้า คณะทำงาน และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ได้รวมพลังแห่งความรัก ความสามัคคี และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ในการจัดพิธีน้อมเกล้าฯ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณและจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางมานิด้า
การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์

+ มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
+ มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
+ มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือเดินทางโดยรถประจำทาง

+ รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 60, 71, 151, ปอ. 60, ปอ. 501
+ รถมินิบัส หมายเลข 27เดินทางโดยทางเรือ

+ คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง